Doelen acties bijsturen PDCA

Doelen – Rome, Londen of toch Wenen?

Doelen acties bijsturen PDCAIneens word je uitgenodigd om deel te nemen in een projectgroep, zijn er proceswijzigingen die je eigen moet maken, volgende week start een nieuwe actie en steeds vaker komen collega’s van andere afdelingen met vragen. Of je nu een stap harder gaat werken, een uurtje langer doorwerkt of bovenaan begint en wel ziet hoever je komt, op enig moment raakt de motivatie op. De kans dat je bereikt wat je voor ogen had wordt steeds kleiner.

Doe je nog wel de juiste dingen?
Veel mensen werken in de waan van de dag. Door juist even stil te staan en een stap terug te gaan bereik je vaak meer. Bekijk nog eens je richting (doel-belang) voordat je gaat (her)inrichten (actiedoelen) en verrichten (uitvoeren van acties).

Bepaal in 5 stappen jouw richting en doelen:

1. Wat zijn de afdelingsdoelen?

Deze staan in de missie, visie en jaarplannen. Toch blijken er vaak nog onduidelijkheden te zijn. Lees ze nog eens door, ga het gesprek aan met collega’s en manager om die richting goed te doorgronden. Als het voor jou niet duidelijk is geldt dat vaak ook voor anderen in je team. Het is een stuk prettiger als je de komende periode je werkzaamheden kunt prioriteren op basis van de richting die jullie op willen.

2. Wat is het doel van jouw  functie?

Iedere functie heeft zijn taken en verantwoordelijkheden. Deze moeten leiden tot het afdelingsdoel. Pak het functieprofiel er nog eens bij. Wat is het doel van jouw functie? Hoe sluit dat aan op het doel van de afdeling?  Benoem de 3-4 belangrijkste taken en verantwoordelijkheden die zorgen dat het afdelingsdoel gerealiseerd wordt. Dit is je basis om te prioriteren.

3. Welke werkreputatie wil je uitstralen?

Jouw manier van handelen bepaalt hoe anderen jou ervaren en vice versa. Bedenk dat je geen vrienden hoeft te zijn om iemands werkreputatie te waarderen.  Wat waardeer jij in anderen en welke kernwaarden streef jij na?  Bijvoorbeeld: altijd binnen bepaalde tijd reactie, goede kwaliteit, prikkelt mensen in eigen ontwikkeling, betrokken etc.

4. Wiens mening telt echt?

Je wilt graag goed werk leveren, toch kun je niet iedereen tevreden stellen. Maak een namenlijstje welke mensen jou dierbaar zijn. Wiens mening is nu écht belangrijk voor jou? Deze personen vind je privé, op het werk, bepaalde klanten of kan een kleine specifieke groep zijn. Beperk je tot 5 – 10 mensen waar je mee kunt klankborden en waar je écht iets van wilt aantrekken.

5. Check en act op je plan

In de Plan-Do-Check-Act cyclus van Demming is veel aandacht voor de C en A. Niet voor niets. Een plan is een richting, een goede leidraad. Hij gaat pas echt leven als je blijft ‘checken’ en ‘acten’. Check dus ook je plan. Leg hem een paar dagen aan de kant, bespreek met je dierbaren, kijk er vanuit verschillende invalshoeken naar en wees niet bang om bij te sturen!

Maak je richting concreet met actiedoelen:

Welke gedrag helpt je om de gekozen richting te realiseren? Het concrete gedrag dat nodig is om te bewegen in de richting die jij belangrijk vindt wordt ook wel  actiedoel genoemd. Het kan iets eenmaligs zijn of met een bepaalde frequentie.

Grofweg zijn er 2 methodes om actiedoelen te bepalen.

Je kunt terugrekenen hoe vaak je een bepaald gedrag inzet om tot je doel te komen.  Bijvoorbeeld: dit jaar 80 klanten benaderen / 40 werkbare weken = 2 klanten bellen per werkweek.

Je kunt onderzoeken wanneer je een vergelijkbare situatie had en door jouw ingezette gedrag en kwaliteiten goede resultaten boekte. Soms heb je zelf niet die ervaring en kun je bij collega’s ten rade wat bij hen werkt.  Bijvoorbeeld: hoe ga je om met reacties van klanten als zij niet op gesprek willen, onderzoek welke reacties je kunt verwachten en als die situatie zich voordoet welke antwoorden dan het beste resultaat leveren.

Kortom, bepaal aan het begin van een jaar je richting zodat je bij de inrichting van je agenda goed kunt afwegen of de aangeboden werkzaamheden leiden naar de gekozen richting.
Een beoordelings- of voortgangsgesprek is een natuurlijke moment om dit nog eens te bekijken. Sta even bewust stil en stem af met mensen wiens oordeel jij belangrijk vindt. Hoe helderder je beeld is wat je wilt bereiken, hoe makkelijker je het doel bereikt!

Veel werkplezier!
Jolanda van der Veen

Snel naar:
Meer Artikelen
Slim Systeemgebruik
Gratis abonnement Slimmer Werken Tips